Reklama

Samolepky k umístění na vnější část karoserie

Celoplošná reklama na celý autobus

Pro bližší informace nebo k sjednání smlouvy kontaktujte naši firmu nebo přímo majitele pana Karla Mudrocha na tel. 602 438 296

Mo?nost Va?í reklamy na boku na?ich autobusů...
Mo?nost Va?í reklamy na zadní části na?ich autobusů...