Reklama

Samolepky k umístění na vnější část karoserie

  • minimální doba umístění a uzavření smlouvy je 1 rok
  • cena za 1 m2 samolepicí folie je 1 000,– Kč za měsíc
  • samolepicí folii dodává zákazník, který rovněž zajistí její nalepení a sejmutí; v případě poškození laku karoserie autobusu, uhradí zákazník jeho opravu
  • uvedené ceny jsou bez 19% DPH

Celoplošná reklama na celý autobus

  • minimální doba umístění a uzavření smlouvy je 1 rok
  • cena za 1 autobus a 1 rok je 60 000,– Kč a na 2 roky je 90.000,–Kč
  • dodání celoplošné reklamy a její umístění na autobus včetně sejmutí a případné opravy laku (po skončení smlouvy) zajistí zákazník na svůj náklad popřípadě mu budou náklady vyúčtovány
  • u přestříkání laku autobusu do požadované barvy zákazníka je cena za 1 autobus 55 000,– Kč
  • uvedené ceny jsou bez 19% DPH

Pro bližší informace nebo k sjednání smlouvy kontaktujte naši firmu nebo přímo majitele pana Karla Mudrocha na tel. 602 438 296

Mo?nost Va?í reklamy na boku na?ich autobusů...
Mo?nost Va?í reklamy na zadní části na?ich autobusů...

tisk

REKLAMA